Blogs

Mẹ ơi con muốn lấy vợ

Mẹ ơi con muốn lấy vợ

Con Trai : 
Mẹ ơi, con muốn lấy vợ rồi 
Mẹ tìm mai mối, sớm đi thôi 
Anh em rầm rộ đi cưới hỏi 
Lòng con cảm thấy quá đơn côi 
Me. : 
Mẹ đây, con bình tĩnh nghe con !!! 
Cưới vợ , như lội suối trèo non 
Hấp ta hấp tấp là mang khổ 
Mẹ lo thân con sớm hao mòn … 
Con trai : 
Mẹ hiểu giùm con, con chẳng care 
Cho dù thân xác nát như mè 
Nhưng mà được tiếng là “Có vợ” 
Ra đường mới vênh mặt làm le 
Me. : 
Con ơi con hỡi, chớ ham chi !! 
Công danh gắng đạt lúc xuân thì 
Rồi sau mai mối, lo gì chỗ ?? 
Khi con về bái tổ vinh qui 
Con Trai : 
Sao mẹ không thích có cháu bồng ?? 
Ra trường, con ế vợ như không 
Cô thì kêu chú, cô kêu bác 
Làm sao cưới được vợ mà mong….!!!!! 
Me. : !!!! (Nghẹn ngào)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *