Blogs

Em mệt rồi

Em mệt rồi
Muốn được tựa vai anh
Thủ thỉ, thù thì dăm ba câu chuyện
Chuyện công việc người yêu kẻ ghét
Chuyện đường đi làm ngập sắc tím bằng lăng
Huyên thuyên chỉ riêng mình anh biết
Anh vỗ đầu: “Cuộc đời quá rối ren. Em cứ là em, có anh ở đây rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *