Blogs

And…I love you Mom

Chạy về nhà ngay, ôm hôn Mẹ một cái rồi lí nhí nói “Con yêu Mẹ!”, được không các mem? Nhớ hôm nay ngày gì không ^^

Mẹ..không có vòng thánh, không có cánh nhưng vẫn là thiên thần.

Hay là bụi sợ Mẹ nên gặp Mẹ mới mò ra :-((

Mẹ không có ipad, không có smartphone nhưng mọi thứ trong nhà cất đâu Mẹ biết tuốt. B-)

Mỗi đêm thức khuya học bài, Mẹ đều canh cho mình.

Không gì giấu được Mẹ…

Mẹ luôn có siêu năng lực ngay cả lúc quay lưng đi rồi 😀

Lịch nhắc ngày sinh trên điện thoại mình cũng không chính xác bằng Mẹ.

Mẹ chẳng dặn dò nhiều, Mẹ chỉ nói “Ở đó đi, Mẹ đến ngay!”

Một mình Mẹ chấp hết cả 3 bố con /-v

Công việc vất vả nhất, khổ cực nhất, phài làm suốt đời, không có giờ nghỉ, là công việc làm-Mẹ. Sao mãi đến giờ con mới nhận ra. Về nhà thôi. Về gặp siu nhưng của con /-heart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *